Chứng nhận chất lượng của AUN-QA đối với chương trình đào tạo “Kỹ thuật vật liệu”

Chứng nhận chất lượng của AUN-QA đối với chương trình đào tạo “Kỹ thuật vật liệu”

Thực hiện tiến trình Quốc tế hóa, công tác kiểm định các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế đã được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong đó chương trình “Kỹ thuật vật liệu” do Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu quản lý đã tiếp tục được cấp giấy chứng nhận tái kiểm định bởi tổ chức quốc tế theo chuẩn AUN-QA.

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form