Chương trình tiên tiến

Chương trình tiên tiến

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN VỀ KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO – Educational Objectives

Cung cấp cho người học hiểu biết về cấu trúc của vật liệu và mối quan hệ giữa việc chế tạo-cấu trúc-tính chất của vật liệu. Người học sẽ được tìm hiểu về khoa học kỹ thuật hiện đại, bao gồm truyền nhiệt, chuyển chất và hoá động học, nhiệt động học, động học, và một số khía cạnh về cơ học, vật lý, hoá học chất rắn v.v… Họ cũng được truyền đạt những kiến thức sâu sắc về các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường của việc chế tạo vật liệu. Sinh viên sau khi ra trường có khả năng vận hành, phát triển và nghiên cứu trong những ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng như công nghiệp điện tử, hàng không vũ trụ, y học và trong những ngành chế tạo và sản xuất vật liệu cơ sở khác.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO THEO THIẾT KẾ  – Program Duration:
    
4 năm (4 years)

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ – Required Total Credits
       
132 tín chỉ (132 credit hours)

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH – Enrollment

Học sinh tốt nghiệp THPT, trúng tuyển khối A kỳ thi tuyển sinh ĐH (diện được tuyển thẳng hoặc điểm trên một mức do nhà trường quy định từng năm), đạt điểm kiểm tra tiếng Anh đầu vào hoặc:    TOEFL paper ≥ 450, TOEFL CBT ≥ 140, IELTS ≥ 4.5.
Chỉ tiêu dự kiến là 1 lớp, khoảng 50 sinh viên.

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP – Educational Process and Graduation Requirements

Sinh viên được học trong điều kiện học tập tốt nhất bằng tiếng Anh. Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo ngành Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu của trường đại học University of Illinois at Urbana Champaign  (UIUC, http://www.uiuc.edu/), một trường hàng đầu của Hoa Kỳ về đào tạo ngành Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu. Giảng viên là những giáo sư của trường ĐHBK Hà Nội và một số trường, viện nghiên cứu có kinh nghiệm giảng dạy, từng dạy và học tại các nước nói tiếng Anh; một số môn học do giáo sư của trường UIUC trực tiếp giảng dạy.

Quy trình đào tạo được tổ chức theo học chế tín chỉ, tuân theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm thứ nhất sinh viên học theo kế hoạch học tập chuẩn, chủ yếu các môn khoa học xã hội và nhân văn (bằng tiếng Việt), bổ sung tiếng Anh và một số học phần Toán cao cấp. Từ năm thứ hai trở đi học hoàn toàn bằng tiếng Anh.
6. Đánh giá theo kiểm định của ASIIN
– Chương trình đào tạo xem tại đây
– Đề cương chi tiết xem tại đây.
– Báo cáo tự đánh giá theo kiểm định cảu ASIIN xem tại đây.

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form