Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019 đến năm 2020
STT Tên đề tài Chủ nhiệm Cấp thực hiện Thời gian
thực hiện
1. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nhiệt-điện thân thiện với môi trường ứng dụng cho chuyển hoá năng lượng TS. Bùi Đức Long Đề tài Qũy NAFOSTED, mã số: 103.02-2016.18 Thực hiện từ 2017-2019

 

2. Nghiên cứu chế tạo hợp kim giả tinh thể hệ Al-Fe-TM bằng phương pháp luyện kim bột TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh Đề tài Qũy NAFOSTED, mã số: 103.02-2017.366 Thực hiện từ 2018 – 2020
3. Nghiên cứu cơ chế hình thành cốt hạt Al2O3 in-situ trong vật liệu composite cơ sở nền liên kim Al-Ti ứng dụng chế tạo van xả động cơ đốt trong PGS. Trần Đức Huy Đề tài Qũy NAFOSTED, mã số: 103.02-2017.349 2018 – 2020
4. Vật liệu nano sắt điện có cấu trúc phức tạp: Các tính chất cơ lý mới và tính điều khiển bằng cơ học TS. Lê Văn Lịch Đề tài Qũy NAFOSTED, mã số: 103.02-2018.06 2018 – 2020
5. Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit in situ nền Mg với khả năng bảo toàn cơ tính cao cho các ứng dụng vào y sinh TS. Lê Minh Hải Đề tài Qũy NAFOSTED, mã số: 103.02-2018.56 2019 – 2021
6. Nghiên cứu dòng chảy kim loại và texture của hợp kim nhôm trong quá trình biến dạng dẻo mãnh liệt (SPD) dưới tác dụng của áp suất ngược (BP) nhằm chế tạo vật liệu có hạt siêu mịn TS. Phạm Quang Đề tài Qũy NAFOSTED, mã số: 107.01-2018.25 2019 – 2021
7. Nghiên cứu đặc trưng vi cấu trúc và cơ tính của các sản phẩm từ thép không gỉ (mác 316L, 439), hợp kim Co-Cr, hợp kim Ti và hợp kim Cu-Ni được chế tạo bằng công nghệ in 3D trên vật liệu kim loại với các tham số công nghệ khác nhau TS. Nguyễn Minh Thuyết Đề tài Qũy NAFOSTED, mã số: 107.99-2018.366 2019 – 2021
8. Nghiên cứu chế tạo gốm đa tinh thể trong suốt hệ MgAl2O4 bằng phương pháp luyện kim bột TS. Lê Minh Hải Bộ GDĐT. Mã số B2018-BKA-63 2018 – 2019
9. Nghiên cứu chế tạo lớp phủ DLC (Diamond-like carbon) trên nền thép không gỉ AISI 316L nhằm tăng khả năng chống ăn mòn và tương thích sinh học GS. Nguyễn Trọng Giảng Bộ GDĐT. Mã số

B2019-BKA-01

2019-2020
10. Chế tạo vật liệu sợi compozit nền polyme

cốt hạt nano các bon/hạt kim loại sử dụng trong in 3d

PGS. Lê Thái Hùng Bộ GDĐT. Mã số

B2020-BKA-18

2020-2021
11. Nghiên cứu điều chỉnh cấu trúc nano trên bề mặt bột SiO2 bằng phương pháp cơ hóa để chế tạo thủy tinh không cần nấu chảy PGS. Trần Thị Thu Hiền Đề tài phân cấp Trường. Mã số T2018-PC-085 2018
12. Nghiên cứu nâng cao giới hạn đàn hồi cho thép 65Mn bằng phương pháp tôi đẳng nhiệt tạo tổ chức bainit TS. Nguyễn Hoài Anh Đề tài phân cấp Trường. Mã số: T2018-TT-005 2019
13. Nghiên cứu, đánh giá sai hỏng và nâng cao khả năng chống ăn mòn của thép không gỉ Austenit TS. Hoàng Văn Vương Đề tài phân cấp Trường. Mã số T2018-TT-205 2019
14. Nghiên cứu chế tạo vật liệu xốp 3D apatite cement từ α- tricalcium  phosphate và disodium hydrogen phosphate  dùng trong ghép xương TS. Lê Thị Băng Đề tài phân cấp Trường. Mã số T2018-TT-206 2019
15. Nghiên cứu ảnh hưởng của Mo đến khả năng chịu mài mòn do ăn mòn của hệ gang 27% Crom trong môi trường xâm thực, ứng dụng để chế tạo các chi tiết trong  máy bơm hóa chất phục vụ ngành khai thác khoáng sản TS. Hoàng Thị Ngọc Quyên Đề tài phân cấp Trường. Mã số T2018-PC-225 2019
16. Ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng khử tạp chất Lưu huỳnh (S) trong gang
lỏng khi sử dụng xỉ luyện thép lò thổi
TS. Nguyễn Cao Sơn Đề tài phân cấp Trường. Mã số T2020-PC-027 2020
17. Nghiên cứu thăm dò chế tạo TiO2 ( > 96%) từ tinh quặng Ilmenit bằng phương pháp kiềm nóng chảy PGS. Trần Vũ Diễm Ngọc Đề tài phân cấp Trường. Mã số T2020-PC-028 2020
18. Nghiên cứu quá trình chuyển pha và tính chất áp điện của vật liệu gốm áp điện không chì nền Bi0.5Na0.5TiO3 – SrTiO3 (BNT-ST

 

PGS. Trần Vũ Diễm Ngọc Đề tài SAHEP. Mã số T2020-SAHEP-038 2020
19. Tổng hợp vật liệu gốm nano ZrO2(1,5Y2O3) tăng bền bằng Al2O3 ứng dụng trong nha khoa bằng phương pháp thiêu kết xung plasma TS. Đặng Quốc Khánh Đề tài SAHEP. Mã số T2020-SAHEP-039 2020
20. Nghiên cứu chế tạo lớp phủ TiN và ZrN bằng công nghệ PVD trên nền thép không gỉ  ứng dụng cho dụng cụ phẫu thuật TS. Trịnh Văn Trung Đề tài SAHEP. Mã số T2020-SAHEP-040 2020
21. Nghiên cứu quá trình biến dạng dẻo mãnh liệt vật liệu trong kênh gấp khúc có tiết diện không đổi với kết cấu động tích hợp ma sát thấp nhằm chế tạo hợp kim ma nhê cấu trúc siêu mịn.

 

TS. Phạm Quang Đề tài SAHEP. Mã số T2020-SAHEP-041 2020
22. Nghiên cứu quá trình chuyển pha hợp kim CuAl9Fe4Ni2 dưới tác dụng của biến dạng và xử lý nhiệt PGS. Phạm Mai Khánh Đề tài quản lý tập trung. Mã số T2020-TĐ-002 2020
23. Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên tố đất hiếm đến quá trình vô định hình hóa của hợp kim Al-Fe-Re tổng hợp bằng phương pháp hợp kim hóa cơ học PGS. Nguyễn Hoàng Việt Đề tài quản lý tập trung. Mã số T2020-TĐ-001 2020
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form