Hiện nay, Viện có quan hệ hợp tác với các PTN, các Khoa, Viện của một số trường đại học trên thế giới; các tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế.

Các hình thức hợp tác song phương và đa phương: trao đổi tài liệu, trao đổi giảng viên và sinh viên, các hội thảo khoa học, phối hợp triển khai các đề tài nghiên cứu chung.

Một số trường đại học nước ngoài có trao đổi-hợp tác với Viện:

  • Trường TU Freiberg (CHLB Đức)
  • Trường TU Dresden (CHLB Đức)
  • Trường Đại học Bách khoa Quốc gia Grenoble (CH Pháp)
  • Trường Đại học POSTECH (Hàn Quốc)
  • Trường Đại học Công nghệ Nagaoka (Nhật bản)
  • Trường Đại học Toyama (Nhật Bản)
  • Trường Đại học Ulsan (Hàn Quốc)
  • Các trường Đại học kỹ thuật Đông Nam Á (AUN/SEED–Net Project)
  • Trường Đại học Illinois Urbana-Champaign (Hoa Kỳ)
  • Trường đại học Toyama (Nhật Bản)
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form