Kim loại, hợp kim và compozit (SAHEP)

Kim loại, hợp kim và compozit (SAHEP)

Mục tiêu chung:

Đầu tư có hệ thống và trọng điểm các trang thiết bị nghiên cứu hiện đại về Vật liệu kim loại, Hợp kim và Composite, là địa chỉ uy tín cho các đơn vị trong và ngoài nước hợp tác, nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực vật liệu kim loại, hợp kim và composite.

Mục tiêu cụ thể:

  • Nghiên cứu phát triển các vật liệu hệ hợp kim tiên tiến siêu dẻo, siêu bền, siêu từ; Composite nền kim loại, các hiệu ứng cấu trúc siêu mịn và nano.
  • Đào tạo các cán bộ khoa học công nghệ chất lượng cao, có trình độ ngang bằng các nước trong khu vực và tiệm cận các nước phát triển
  • Thực hiện các nhiệm vụ quốc gia trong lĩnh vực công nghệ vật liệu mới, hợp tác với các công ty trong và ngoài nước, tư vấn, chuyển giao công nghệ.
  • Tăng cường tiềm lực nghiên cứu của đơn vị, tăng số lượng và nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu  các cấp, tăng các công bố quốc tế ISI/Scopus
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form