Liên hệ

1. Lịch sử, quá trình hình thành và phát triển

Lịch sử xây dựng và phát triển của Bộ môn Cơ học vật liệu và Cán kim loại gắn liền với quá trình phát triển của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ năm 1956. Ban đầu chỉ là nhánh trong Tổ chuyên môn Gia công nóng thuộc một trong 4 Khoa đầu tiên của trường – Khoa Mỏ và Luyện kim, từ năm 1966 mới chính thức trở thành một bộ môn độc lập. Trong từng thời kỳ phát triển và trưởng thành của trường tên gọi bộ môn có thay đổi, thể hiện định hướng và quy mô phát triển của mình:

 • Trước năm 1966 – Tổ chuyên môn Gia công nóng;
 • Từ năm 1966 – Bộ môn Cán kim loại;
 • Từ năm 1974 – Bộ môn Cán, kéo kim loại và Thiết bị cơ khí luyện kim;
 • Từ năm 1983 – Khoa Gia công áp lực trực thuộc trường (quản lý 2 cấp);
 • Từ năm 1998 – Bộ môn Cơ học biến dạng và Cán kim loại;
 • Từ năm 2004 đến nay – Bộ môn Cơ học vật liệu và Cán kim loại.

Trong suốt hơn 60 năm qua, Bộ môn đã đào tạo được gần 900 Kỹ sư các hệ chính quy và tại chức, 10 Tiến sỹ, nhiều Thạc sỹ và Cử nhân Cao đẳng kỹ thuật. Các chuyên gia kỹ thuật trình độ cao do Bộ môn đào tạo ra đang phục vụ trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân và an ninh quốc phòng, trên khắp các nẻo đường của Tổ quốc, nhiều người đã và đang giữ các trọng trách và các cương vị cao cấp của Đảng và Chính quyền, trong các Bộ Ngành, trong nhiều Tổng Công ty và các Tập đoàn lớn.

2. Đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu

 • Tổng số viên chức của bộ môn là 07 người, đều là cán bộ giảng dạy.
 • Lực lượng cán bộ khoa học: 01 Giáo sư; 03 Phó giáo sư; 03 Tiến sỹ.

3. Đào tạo

 • Kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Cơ học vật liệu và Cán kim loại
 • Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về công nghệ cán kim loại

4. Cơ sở vật chất

 • 01 phòng máy tính: mô phỏng số các quá trình gia công áp lực
 • 01 phòng thí nghiệm cán kim loại
 • 01 xưởng thực nghiệm: các phương pháp gia công áp lực

5. Lĩnh vực nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu lý thuyết các quá trình cán nguội thép băng mỏng và cán Bimetal
 • Nghiên cứu công nghệ ép bán rắn đối với các vật liệu kim loại
 • Nghiên cứu công nghệ và thiết bị cán thép hợp kim thấp độ bền cao
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu có cấu trúc nano bằng phương pháp biến dạng dẻo mãnh liệt
 • Nghiên cứu công nghệ ép áp lực cao bên trong để chế tạo các chi tiết có hình dạng phức tạp của ôtô, xe máy.
 • Nghiên cứu mô phỏng số các quá trình biến dạng lớn; nghiên cứu phần mềm tra cứu thuộc tính vật liệu và tính toán công nghệ cán
 • Nghiên cứu công nghệ cán nêm – ngang để chế tạo các chi tiết trong cơ khí

6. Dịch vụ khoa học

 • Công nghệ chế tạo các chi tiết hình dạng phức tạp bằng ép áp lực cao bên trong
 • Công nghệ tạo hình hợp kim nhôm ở trạng thái bán rắn
 • Công nghệ chế tạo vật liệu kim loại có cấu trúc nano thể khối
 • Phần mềm tính toán thiết kế công nghệ cán kim loại
 • Tư vấn xây dựng các nhà máy cán thép hình, thép tấm và thép ống năng suất cao
 • Đào tạo kỹ sư, thạc sỹ, tiễn sỹ trong lĩnh vực gia công kim loại bằng áp lực
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form