Danh mục thiết bị đào tạo – nghiên cứu

Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu hiện nay đang quản lý 03 phòng thí nghiệm tập trung bao gồm:

 1. Phòng thí nghiệm vật liệu đại cương
 2. Phòng thí nghiệm vật liệu kim loại, hợp kim và composite
 3. Phòng thí nghiệm trung tâm Công nghệ vật liệu kim loại

Ngoài ra, các phòng thí nghiệm chuyên ngành trực thuộc các Bộ môn gồm:

 1. Phòng thí nghiệm làm khuôn
 2. Phòng thí nghiệm gia công cơ khí
 3. Phòng thí nghiệm kim loại màu và composite
 4. Phòng thí nghiệm kim tương
 5. Phòng mô hình hóa và mô phỏng số vật liệu
 6. Xưởng thực hành quá trình đúc
 7. Xưởng thực hành quá trình cán và gia công áp lực
 8. Xưởng nhiệt luyện
 9. Xưởng kỹ thuật gang thép
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form