• Tập đoàn Hòa Phát: tuyển dụng không giới hạn hàng năm; các doanh nghiệp thép khác: Tổng công ty thép Việt Nam, Việt Úc, Kyoei Việt Nam, Việt Nhật, Việt Đức, Formosa, Hoa Sen, Nghi Sơn…
  • Các công ty FDI: Samsung, Nissan, Panasonic, Canon, Viettel…, các doanh nghiệp gia công, tính toán và thiết kế vật liệu…
  • Các Viện nghiên cứu, các trường ĐH kỹ thuật trong nước…
  • Giới thiệu và bảo lãnh các sinh viên xuất sắc du học tại các nước phát triển
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form