Thông báo kế hoạch tổ chức hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2021-2022

Trải qua 65 năm hình thành và phát triển, Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu đã đạt được những thành tựu nhất định trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, không chỉ kế thừa và phát huy những lĩnh vực nghiên cứu truyền thống mà còn phát triển những hướng nghiên cứu mới phù hợp với xu hướng phát triển chung của công nghiệp hiện đại, từng bước hội nhập với nền khoa học, công nghệ trên thế giới.

Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu đã chủ trì và thực hiện thành công hàng trăm đề tài các cấp với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Chỉ tính trong 05 năm trở lại đây (từ 2015 đến nay), Viện đã chủ trì và thực hiện thành công hàng chục đề tài các cấp với kinh phí khoảng 30 tỷ đồng.

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ KHCN, viêc công bố các công trình khoa học cũng được sự đầu tư quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo.

Những năm gần đây, các bài báo khoa học trong và ngoài nước của Viện không ngừng nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Trong 5 năm trở lại đây, hàng năm Viện luôn công bố được trên 20 bài báo quốc tế với quá nửa là các bài báo trong tạp chí ISI. Không những thế, số lượng các bài báo công bố trong các tạp chí khoa học chất lượng trong nước cùng trong các kỷ yếu hội nghị khoa học trong và ngoài nước cũng tăng đều với số lượng trung bình khoảng 30 bài báo hàng năm.

Những thành quả KHCN của các thế hệ cán bộ trong Viện đã được chuyển giao và ứng dụng trong rất nhiều cơ sở sản xuất trong nước và được đánh giá rất cao như ở Công ty Cơ khí Đông Anh, Công ty TNHH Đúc thép Thắng lợi, Công ty 127 Bộ Quốc phòng,…

Sinh viên Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu ngày nay tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước,  rèn luyện tu dưỡng tốt và nỗ lực trong học tập, nghiên cứu khoa học. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên đã đạt Giải thưởng cấp  Trường và cấp Bộ.

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form