Nghiên cứu

Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu đến nay đã thực hiện hàng 100 đề tài NCKH, trong đó có 40 đề tài cấp Nhà nước, 57 đề tài & dự án cấp Bộ, 12 đề tài cấp Thành phố. Các cá nhân và tập thể khoa học của Viện được cấp 2 bằng sáng chế, 16 giải thưởng khoa học, trong đó có 2 giải nhì VIFOTEC. Đã biên soạn 112 sách, giáo trình và bài giảng.

Viện đang tập trung triển khai chương trình nghiên cứu-phát triển vật liệu kim loại theo hướng ứng dụng các công nghệ tiên tiến để sản xuất kim loại sạch và siêu sạch, các hợp kim đặc biệt, vật liệu tổ hợp; nhiệt luyện & xử lý bề mặt, chống ăn mòn kim loại & hợp kim; các phương pháp tạo hình chính xác; mô hình hoá cấu trúc và thuộc tính của vật liệu, mô phỏng số các quá trình công nghệ; tái sinh kim loại và hợp kim...
Các đề tài nghiên cứu và các sản phẩm nghiên cứu xem thêm tại các Bộ môn.
  

Một vài hình ảnh về sản phẩm nghiên cứu khoa học