HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ 40

Nghiên cứu Khoa học sinh viên là hoạt động thường niên của Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu nói riêng và của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nói chung. Đây là một trong những phương pháp khoa học hiệu quả giúp sinh viên củng cố, mở rộng kiến thức, phát huy năng động sáng tạo, phát triển tư duy và cũng là cơ hội để sinh viên áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn.

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form