Chiến lược đào tạo

Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu đang triển khai công tác đào tạo đại học  theo các chương trình: “Kỹ thuật vật liệu”, "Kỹ thuật luyện kim" và "Khoa học và kỹ thuật vật liệu" cho hệ chính quy. Viện cũng đào tạo theo các chương trình bổ sung cấp bằng hai, cấp chứng chỉ.

Năng lực giảng dạy và tuyển sinh hàng năm luôn được duy trì để có thể giảng dạy trên 200 sinh viên hệ đại học và trên 30 học viên cao học, nghiên cứu sinh. Từ năm 2006, Viện là một trong 10 đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định tổ chức đào tạo chương trình Khoa học và kỹ thuật  vật liệu (Materials Science & Engineering) của Đại học Illinois  (UIUC), Hoa kỳ, bằng tiếng Anh.

Chương trình “Kỹ thuật vật liệu” đào tạo nhân lực cho các hoạt động sản xuất, công nghệ-sản xuất, thiết kế và nghiên cứu khoa học liên quan đến các đơn vị có trang thiết bị công nghệ sản xuất vật liệu kết cấu, vật liệu chức năng vô cơ (kim loại và gốm) và vật liệu hữu cơ (vật liệu polymer và vật liệu cacbon), vật liệu tổ hợp và vật liệu lai ghép, vật liệu thông minh và vật liệu nano, vật liệu màng mỏng và lớp phủ. Tính toán thiết kế sơ đồ công nghệ, nghiên cứu tính chất vật liệu chứa các pha phân tán. Chương trình Kỹ thuật vật liệu mang tính tổng hợp mở rộng đối với nhiều loại vật liệu.

 Chương trình “Luyện kim” có nhiều chuyên ngành đáp ứng được tính đặc thù quá trình luyện kim chứa nhiều đối tượng. Chương trình luyện kim đào tạo nhân lực cho các hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực chuẩn bị nguyên nhiên liệu, luyện hợp kim hệ sắt, và các hệ kim loại khác, gia công và xử lý trong đó có thay đổi thành phần hóa học và cấu trúc kim loại và hợp kim để đạt được tính chất nhất định. Các quá trình công nghệ và kết cấu thiết bị để tuyển khoáng và nhiên liệu, sản xuất và gia công kim loại đen, kim loại mầu và chế tạo các chi tiết, các quá trình và thiết bị cung cấp năng lượng, tiết kiệm nguyên nhiên liệu và bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện công nghệ, nghiên cứu các quá trình, vật liệu, sản phẩm, các cấu kiện, dự án, các phương pháp, thiết bị đo, tài liệu kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng mô hình toán các quá trình sản xuất thiết kế và nghiên cứu khoa học. Chương trình luyện kim mang tính truyền thống đặc thù, chuyên sâu về kim loại.

 Chương trình “Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu” của trường Đại học ILLINOI, Mỹ được cập nhật và giảng dạy tại ĐHBK Hà Nội bằng tiếng Anh. Chương trình bao quát lĩnh vực rộng lớn dựa trên cơ sở nền tảng hóa học, vật lý và các khoa học kỹ thuật khác, gồm các vấn đề thiết kế, sản xuất và sử dụng tất cả các loại vật liệu (gồm kim loại, gốm, bán dẫn, polymer, y sinh), các vấn đề liên quan đến năng lượng, môi trường, sức khỏe, kinh tế, sản xuất liên quan đến vật liệu. Nghiên cứu các vấn đề cấu trúc, tính chất, sử dụng và các quá trình chế tạo cũng như sự liên quan chặt chẽ giữa các khâu trong phạm vi kích thước khác nhau từ mức nguyên tử, phân tử đến kích thước vĩ mô. Chương trình “Khoa học và Kỹ thuật vật liệu” mang tính hiện đại, phát triển có mục đích xây dựng cơ sở thiết kế vật liệu mới.

Các chương trình khác có mục đích đào tạo kết hợp, đào tạo bằng hai, đào tạo cấp chứng chỉ, đào tạo bổ sung cho từng ngành khoa học kỹ thuật cụ thể với các chương trình vật liệu cơ khí, vật liệu điện-điện tử, vật liệu y sinh…

 

 

Cấu trúc chương trình đào tạo đại học

Các chương trình đào tạo chính quy

 • Cử nhân Đại học "Kỹ thuật luyện kim" -4 năm
 • Cử nhân Đại học "Kỹ thuật vật liệu" -4 năm
 • Cử nhân Đại học "Khoa học và Kỹ thuật vật liệu" -4 năm (bằng tiếng anh)
 • Kỹ sư 5 năm (Trình độ sau đại học, theo sơ đồ 4+1)
 • Hệ Cao học đào tạo Thạc sỹ (2 năm đối với Cử nhân Đại học và 1 năm đối với Kỹ sư)
 • Nghiên cứu sinh (3 năm đối với Thạc sỹ)

Như vậy thời gian học trong trường để đạt trình độ đại học, đủ kiến thức làm việc trong một lĩnh vực chuyên môn về vật liệu được rút ngắn đáng kể, chỉ còn 4 năm.

 

Các chuyên ngành đào tạo theo chương trình Luyện kim

 1.  Kỹ thuật Gang, Thép
 2.  Vật liệu Kim loại Mầu và Composites
 3.  Vật liệu và Công nghệ đúc
 4.  Cơ học Vật liệu và Cán kim loại
 5.  Vật liệu học, Xử lý nhiệt và Bề mặt