Liên hệ
  1. Lịch sử phát triển

Bộ môn Vật liệu và Công nghệ đúc được hình thành trực thuộc Tổ Gia công nóng nằm trong bộ môn Luyện kim ngay từ ngày thành lập trường Đại học Bách khoa Hà nội (15/10/1956). Năm 1960, hai ngành Luyện kim và Cơ khí sáp nhập thành Khoa Cơ khí, trong đó có tổ Đúc nằm trong bộ môn Gia công nóng. Do nhu cầu cán bộ kỹ thuật của ngành Luyện kim, tháng 8 năm 1966 Khoa Luyện kim được thành lập gồm 6 bộ môn: Cán, Kỹ thuật Đúc, Lò, Luyện kim đen, Luyện kim mầu và Nhiệt luyện. Năm 1988, Trường Đại học Bách Khoa chuyển đổi mô hình quản lý từ cấp sang 2 cấp, bộ môn Kỹ thuật đúc và bộ môn Kim loại hoc và Nhiệt luyện sát nhập thành khoa Đúc-Nhiệt luyện. Năm 1994 trường trở về quản lý ba cấp. Năm 1995 Khoa Luyện kim và Công nghệ vật liệu thành lập lại bao gồm 5 bộ môn, trong đó bộ môn Vật liệu và Công nghệ Đúc được tách ra từ khoa Đúc– Nhiệt luyện.

Trải qua hơn nửa thế kỷ phấn đấu xây dựng của nhiều thế hệ cán bộ, Bộ môn đã ngày càng lớn mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ kỹ thuật,nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đóng góp vào sự phát triển của ngành Đúc nói riêng và công nghiệp Luyện kim – Cơ khí nói chung. Chính nhờ quá trình luôn phấn đấu vươn lên, Bộ môn đã có 01 Nha giáo Nhân dân; 05 Nhà giáo Ưu tú; 04 Giáo sư, 08 Phó giáo sư; 02 Tiến sĩ Khoa học; 17 Tiến sĩ và 14 Thạc sỹ, Kỹ sư và Cử nhân.

Hiện nay, tổng số viên chức của bộ môn là 07 người, bao gồm 06 cán bộ giảng dạy (01 Giáo sư, 04 Phó Giáo sư và 01 Tiến sĩ) và 01 cán bộ kỹ thuật. Bộ môn đã đào tạo được khoảng 800 Kỹ sư hệ chính quy chuyên ngành đúc, 56 Kỹ sư hệ chính quy ngành Đúc-Nhiệt luyện, 5 Kỹ sư bằng 2, khảng hơn 100 KS hệ chuyên tu và tại chức, 20 Thac sỹ, 16 Tiến sỹ. Vào ngày 18 tháng 3 năm 1995, Tiến sĩ trong nước đầu tiên đã bảo vệ thành công tại bộ môn. Bên cạnh đó Bộ môn còn tham gia đào tạo Kỹ sư ngành Vật liệu của Học viện Kỹ thuật quân sự. Nhiều kỹ sư ngành đúc ra trường đến nay được giao các trọng trách tại nơi công tác..

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form