pgs.ts. bùi anh hòa

 • Trưởng Bộ môn
 • Tiến sỹ (Luyện kim và khoa học vật liệu, Đại học Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc, 2006)
 • Thạc sỹ (Luyện kim, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2000)
 • Kỹ sư (Luyện kim, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1996)
 • E-mail: hoa.buianh@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Thép và hợp kim ứng dụng trong công nghiệp;
 • Xỉ và trợ dung sử dụng trong sản xuất gang thép;
 • Tái chế các loại chất thải rắn (xỉ, bụi) trong nhà máy luyện kim

CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY

 1. Tinh luyện và đúc phôi thép
 2. Công nghệ luyện ferô
 3. Luyện thép lò thổi ôxy
 4. Luyện kim và hàn (CTTT)
 5. Chuyên đề chọn lọc về luyện kim (sau đại học)

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

 1. Anh-Hoa Bui, Minh-Hoang Nguyen, Cao-Son Nguyen: Bake hardening effect of the low strength interstitial free steel; Metallurgical and Materials Engineering (ISI), Vol. 26, No. 3, pp. 293-301 (9/2020).
 2. Bùi Anh Hòa, Lê Hoàng, Nguyễn Cao Sơn: Nghiên cứu định hướng tinh thể của thép cacbon siêu thấp bằng phương pháp hiển vi điện tử quét và nhiễu xạ điện tử tán xạ ngược (SEM-EBSD); Tạp chí Khoa học – Công nghệ Kim loại, số 90, trang 2-6 (6/2020).
 3. Anh-Hoa Bui, Thu-Hien Nguyen, Van-Hung Kieu, Xuan-Hiep Dinh, Cao-Son Nguyen, Thi-To-Hang Phung: Change in the strength of steel grade 11 loaded at room temperature; Materials Science Forum, Vol. 985: Physical Properties and Application of Advanced Materials (SCOPUS), pp. 185-192 (4/2020).
 4. Cao-Son Nguyen, Hoang Le, Anh-Hoa Bui: Microstructural characterization of ULC steel; Advances in Materials Science (ISI), Vol. 20, No. 1, pp. 71-81 (3/2020).
 5. Cao Son Nguyen, Ko-ichiro Ohno, Takayuki Maeda, Anh-Hoa Bui and Kazuya Kunitomo; Effect of simulant ash on carbon dissolution reaction and wettability between iron-carbon sample and simulant coke substrate in the early stage of contact period; Chiang Mai Journal of Science (ISI), Vol. 47, No. 2, pp. 259-269 (3/2020).
 6. Anh-Hoa Bui and Van-Hung Nguyen: Defects of the steel billet in continuous casting; Journal of Metals Materials and Minerals (ISI), Vol. 30, No. 1, pp. 80-85 (3/2020).
 7. Nguyễn Thanh Hoàn, Bùi Anh Hòa, Nguyễn Sơn Lâm: Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nung đến cấu trúc và chất lượng của quặng viên Nà Rụa, Cao Bằng; Tạp chí Khoa học – Công nghệ Kim loại (ISSN 1859-4344), số 79, trang 35-40 (8/2018).
 8. Nguyen Thu Hien, Bui Anh Thanh, Nguyen Van Tan, Phung Thi To Hang, Bui Anh Hoa: Effect of temperature on microstructure and mechanical properties of superheater steel pipe in thermal power plant; Journal of Science and Technology (Technical universities), No. 127B, pp. 67-71 (5/2018).
 9. Thu Hien Nguyen, Van Hoa Nghiem, Cao Son Nguyen, Thi To Hang Phung, Anh Hoa Bui: Influence of working condition on properties of superheater steel pipe (ASTM grade P11); The 1st International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development, pp. 70-76 (5/2018).
 10. Hoang Le, Cao-Son Nguyen, Anh-Hoa Bui: Experimental processing of ultra-low carbon steel using vacuum treatment; Acta Metallurgica Slovaca (SCOPUS), Vol. 24, No. 1, pp. 4-12 (3/2018).
 11. Lê Hoàng, Phạm Văn Bình, Nguyễn Văn Tưởng, Bùi Anh Hòa: Ảnh hưởng của Nb và Ti đến quá trình kết tinh lại khi ủ thép C siêu thấp; Tạp chí Khoa học – Công nghệ Kim loại, số 72, trang 42-47 (6/2017).
 12. Lê Hoàng, Bùi Đức Mạnh, Trần Trọng Mạnh và Bùi Anh Hòa: Nghiên cứu tinh luyện thép các bon siêu thấp; Hội thảo khoa học cấp quốc gia, pp. 128-134. (10/2016).
 13. Anh-Hoa Bui, Hoang Le: Strength and microstructure of cold-rolled IF steel; Acta Metallurgica Slovaca (SCOPUS), Vol. 22, No. 1, pp. 35-43 (3/2016).

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

 1. Ngô Trí Phúc, Bùi Anh Hòa: Luyện thép lò thổi ôxy; NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2013
 2. Bùi Anh Hòa, Nguyễn Sơn Lâm: Luyện thép hợp kim và thép đặc biệt; NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2010
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form