CHƯƠNG TRÌNH “SINH HOẠT CÔNG DÂN VÀ TRAO HỌC BỔNG 2019”

Thời gian bắt đầu: 8:15 am 07/12/2019

Thời gian kết thúc: 11:30 am 07/12/2019

Địa điểm: Hội trường C2 Đại học Bách Khoa Hà Nội

STT Thời gian Nội dung    Ghi chú
1 8h15-8h30 Đón tiếp khách mời và sinh viên tham dự tuần sinh hoạt công dân. Lãnh đạo Viện, Ban Cố vấn học tập, Liên chi Đoàn
2 8h30-8h40 Văn nghệ của sinh viên Liên chi đoàn
3 8h40-8h50

Chào cờ và hát quốc ca.

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Liên chi đoàn
4 8h50-9h20 Giới thiệu về nhu cầu tuyển dụng nhân lực của các công ty Nhật Bản. Đại diện Công ty Cổ phần liên kết Việt Nhật (VIJAlink).
5 9h20-9h30 Giới thiệu về hoạt động Đoàn – Hội của Viện KH&KT vật liệu. Đại diện Liên chi Đoàn
6 9h30-10h00 Trao đổi của cựu sinh viên K45 – Nhiệt luyện. TS. Trần Anh Tuấn (Giám đốc Trung tâm R&D – Tập đoàn Tân Á Đại Thành)
7 10h00-10h15 Một số lưu ý về công tác sinh viên Ban Cố vấn học tập
8 10h15-10h45

Trao học bổng cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện của Viện

– Tổng Công ty Thép Việt Nam.

– Công ty Thép Hòa Phát.

– Công ty Cacbon Việt Nam.

– Công ty LDSX Thép Vinausteel

Đại diện lãnh đạo Viện, bộ môn

Đại diện các công ty

Cựu sinh viên

9 10h45-11h25 Giao lưu, trả lời câu hỏi Lãnh đạo Viện, các trưởng bộ môn, khách mời
10 11h25-11h30 Phát biểu kết thúc và cảm ơn các công ty trao học bổng. Đại diện lãnh đạo Viện
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form