TUẦN LỄ SINH HOẠT ĐỊNH HƯỚNG SV K64 VIỆN KH&KT VẬT LIỆU

Thời gian bắt đầu: 8:15 am 21/08/2019

Thời gian kết thúc: 10:45 am 24/08/2019

Địa điểm: Giảng đường D3-401

1. Ngày 21/8/2019 (Thứ Tư)
– Địa điểm: Giảng đường D3-401;
– Thành phần: BCH Liên Chi đoàn – Liên chi hội sinh viên, Lãnh đạo Viện, cố vấn học tập K64, toàn bộ sinh viên K64;
– 8h15-8.30: Đón tiếp SV và đại biểu;
– 8h30÷8h45: Văn nghệ chào mừng tân SV K64;
– 8h45÷9h00: Giới thiệu về Viện KH&KT Vật liệu và các hoạt động của LCĐ Viện (TS. Bùi Đức Long);
– 9h00÷9h45: Giới thiệu phong trào học tập và NCKH, phong trào thể thao, các hoạt động tình nguyện và mùa hè xanh;
– 9h45-10h00: Giới thiệu phong trào văn nghệ của SV, giao lưu văn nghệ giữa anh chị khoá trên và tân SV K64, tổ chức trò chơi;
– 10h00-10h30 GS. Việt kiều nói chuyện về học tập, nghiên cứu ở nước ngoài;
– 10h30÷111h00: Giới thiệu hoạt động thông tin, truyền thông, tổ chức kiểm tra.
– 11h00-11h30: Các hoạt động khác bao gồm kế hoạch tham quan nhà máy LG Inno Tech Hải Phòng, các thầy cô CVHT nhận lớp; giải bóng đá giao hữu Tân SV K64 và các thầy.
– 11h30 Kết thúc chương trình.

2. Ngày 22/8/2019 (Thứ Năm)
– Địa điểm: Giảng đường D3-401;
– Thành phần: Lãnh đạo Viện, các trưởng bộ môn/PTN, cố vấn học tập K64, toàn bộ sinh viên K64;
– 8h30÷8h45: Ổn định chỗ ngồi, giới thiệu đại biểu;
– 8h45÷9h15: Giới thiệu các chương trình đào tạo, hoạt động cố vấn học tập,… (PGS. Bùi Anh Hòa);
– 9h15÷9h30: Giới thiệu về chương trình tiên tiến (TS. Nguyễn Ngọc Minh);
– 9h30÷9h40: Nghỉ giữa giờ;
– 9h40÷10h00: 2 anh chị SV khoá trên chia sẻ các phương pháp học tập;
– 10h00÷10h45: Trả lời câu hỏi của sinh viên (Trong phần này, mời PGS. Lê Thái Hùng và TS. Nguyễn Hồng Hải trao đổi với sinh viên khoảng 10 phút/người);

– 10h45: Kết thúc.

3. Ngày 23/8/2019 (Thứ Sáu)
– Địa điểm: Giảng đường D3-401;
– Thành phần: Lãnh đạo Viện, các trưởng bộ môn/PTN, đại diện ITIMS/AIST, cố vấn học tập K64, toàn bộ sinh viên K64;
– 8h30÷8h45: Ổn định chỗ ngồi, giới thiệu đại biểu;
– 8h45÷9h10: Giới thiệu về sự quan trọng của NCKH, tiềm năng nghiên cứu của các đơn vị, các hướng nghiên cứu chính của Viện (PGS. Phạm Mai Khánh);
– 9h10÷9h30: Các hoạt động NCKH của Viện AIST (TS. Nguyễn Đức Trung Kiên);
– 9h30÷9h45: Nghỉ giữa giờ;
– 9h45÷10h05: Các hoạt động NCKH của Viện ITIMS (PGS. Nguyễn Văn Quy);
– 10h05÷10h20: Giới thiệu về mô hình hóa và mô phỏng tính toán vật liệu (TS. Lê Văn Lịch);
– 10h20÷10h45: Trả lời câu hỏi của sinh viên;
– 10h45: Kết thúc.

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form