CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 65 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 01/01/1970

Thời gian kết thúc: 12:00 am 01/01/1970

Địa điểm:

TT Nội dung hoạt động Thời gian dự kiến
1 Hội nghị NCKH sinh viên, triển lãm sản phẩm nghiên cứu của sinh viên Tháng 5/2021
2 Gặp mặt và kiện toàn Ban liên lạc cựu sinh viên Luyện kim và Kỹ thuật vật liệu Tháng 5-6/2021
3 Hội thảo về 04 lĩnh vực Khoa học công nghệ ưu tiên phát triển: Công nghệ dữ liệu và hệ thống thông minh; Vật liệu tiên tiến; Khoa học và công nghệ sức khỏe; Năng lượng và môi trường bền vững (Nhà trường chủ trì). Tháng 5 và tháng 12/2021
4 Tổ chức cắm trại và các hoạt động thể thao, văn nghệ cho sinh viên Tháng 5, 7, 10/2021
5 Liên hoan văn nghệ Công đoàn trường Tháng 9/2021
6 Giải bóng đá nam cán bộ, Tennis của Trường Tháng 9, 10/2021
7 Hội thảo khoa học và hợp tác giữa Nhà trường – Doanh nghiệp trong lĩnh vực Luyện kim & Công nghệ vật liệu. Triển lãm thành tựu NCKH và chuyển giao công nghệ (Viện chủ trì) 14/10/2021

 

8 Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm thành lập Viện và Trường

Ra mắt Ban liên lạc cựu sinh viên nhiệm kỳ 2021-2026

Liên hoan gặp mặt cựu cán bộ và cựu sinh viên của Viện

15/10/2021
9 Ngày hội Bách khoa Ngày trở về 2021 16/10/2021
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form