Học bổng hỗ trợ và chương trình tuyển dụng Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất

Học bổng hỗ trợ và chương trình tuyển dụng Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất

Trong khuôn khổ hợp tác giữ Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu và Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, hàng năm công ty luôn tạo điều kiện cho các sinh viên cơ hội nhận được các suất học bổng hỗ trợ, các chương trình thực tập thực tế và tuyển dụng với số lượng không giới hạn.

Ngoài học bổng trao chung cho sinh viên toàn Viện hàng năm, công ty thép Hòa Phát Dung Quất còn trao học bổng đầu vào và suốt các năm học cho con em địa phương.

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form