Văn phòng:

 Phòng 314-315 – C5; Điện thoại: 84-4-38680409

Ban lãnh đạo Viện:

Viện trưởng: Phụ trách chung

PGS.TS.Đào Hồng Bách
Email: bach.daohong@hust.edu.vn

Phó Viện trưởng: Phụ trách đào tạo đại học, Sau đại học, Tuyển sinh, Văn phòng,…

PGS.TS Phạm Mai Khánh
Email: khanh.phammai@hust.edu.vn

Phó Viện trưởng: Phụ trách Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, Cơ sở vật chất, Dự án SAHEP, Website…

PGS.TS Lê Thái Hùng
Email: hung.lethai@hust.edu.vn

Trợ lý đào tạo:

PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt

Email: viet.nguyenhoang@hust.edu.vn

Giáo vụ:

CN. Nguyễn Thị Thu Hằng

Email: hang.nguyenthithu@hust.edu.vn

Văn thư:

CN. Đỗ Thị Huế

Email: hue.dothi@hust.edu.vn

Ý kiến đóng góp và thông tin về website:

Email: mse@hust.edu.vn