Liên hệ

Lien he_chung

Giới thiệu - Văn phòng Viện

Văn phòng:

 Phòng 314-315 - C5; Điện thoại: 84-4-38680409

Ban lãnh đạo Viện:

  

Viện trưởng:         PGS. TS.Đào Hồng Bách
Email: bach.daohong@hust.edu.vn

  

Viện phó: PGS. Bùi Anh Hòa
Email: hoa.buianh@hust.edu.vn

  

Viện phó: PGS. Phạm Mai Khánh
Email: khanh.phammai@hust.edu.vn

 

  

Chánh văn phòng:

TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Email: oanh.nguyenthihoang@hust.edu.vn

Giáo vụ:

CN.Nguyễn Thị Thu Hằng

Email: hang.nguyenthithu@hust.edu.vn

Văn thư:

CN.Đỗ Thị Huế

Email: hue.dothi@hust.edu.vn

 

Ý kiến đóng góp và thông tin về website:

Email: mse@hust.edu.vn

 

Lien he_co hoc vat lieu va can kim loai

Liên hệ bộ môn Cơ học vật liệu và cán kim loại

Phòng 204- Nhà C4-5-Khuôn viên ĐHBK Hà Nội

Tel: 84-4-38680116

Email: hung.lethai@hust.edu.vn

Lien he_ky thuat gang thep

Liên hệ bộ môn Kỹ thuật gang thép

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT GANG THÉP

                                       

                                Địa chỉ:  Phòng 312, nhà C5 -  Đại học Bách Khoa Hà Nội

                                    Điện thoại: (+84) .43.8692431

                                    E-mail:        mse-is@hust.edu.vn

Lien he_phong thi nghiem kim loai

Liên hệ PTN Công nghệ vật liệu kim loại

Văn phòng: 401-C5, ĐHBK Hà nội,
No. 1, Đại Cồ Việt, Hà nội, Việt nam
Điện thoại: 84-4-3692033, Fax: 84-4-3692033
 
Phụ trách văn phòng: TS. Hoàng Thị Ngọc Quyên
 

Lien he_vat lieu hoc va xu ly nhiet be mat

Liên hệ bộ môn Vật liệu học và xử lý nhiệt bề mặt

 

Địa chỉ: Phòng 301A – C5 ĐHBK Hà Nội

Tel : 84-4-38680364

 

Lien he_vat lieu kim loai mau

Liên hệ bộ môn Vật liệu kim loại màu và Composite


Địa chỉ: P207- C5- Đại học Bách khoa Hà nội

Điện thoại: 04-38680355

Email: mse-klm@hust.edu.vn

Lien he_vat lieu va cong nghe duc

Liên hệ bộ môn Vật liệu và công nghệ đúc

Văn phòng: C5 - 306

Điện thoại: (04) - 3.8692462

E.mail: vlcnd@hust.edu.vn