Cơ sở vật chất
Viện KH&KT Vật liệu có một hệ thống các phòng thí nghiệm và xưởng thực hành do các bộ môn trực tiếp quản lý với thiết bị đang từng bước được nâng cấp và hiện đại hoá. Bạn đọc có thể xem chi tiết cơ sở vật chất của các Bộ môn.

                  
                                    Máy phun bột                                                                    Hiển vi điện tử truyền qua (TEM)
 
Hiện tại Viện đang được đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm Tập trung về Công nghệ vật liệu kim loại và Phòng thí nghiệm Hiển vi điện tử với nhiều thiết bị nghiên cứu, đo kiểm và công nghệ hiện đại, như :
 • Hiển vi điện tử xuyên thấu
 • Hiển vi điện tử quét
 • Hiển vi nóng chảy
 • Khối phổ ICP – MS
 • Nhiễu xạ rơngen
 • DTA, DSC, TGA
 • Thiết bị đo độ giãn nở nhiệt
 • Thiết bị thử cơ tính vạn năng ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao
 • Thiết bị xác định độ chịu mòn của vật liệu
 • Thiết bị phun bột
 • Thiết bị thiêu kêt bằng tia lửa xung plasma
 • Các loại lò nấu chảy, thiêu kết, nhiệt luyện ở nhiệt độ và môi trường khác nhau