TS. đặng quốc khánh

-Phó trưởng bộ môn
– Giảng viên
– Kĩ sư Đại học Bách Khoa Hà Nội
– Tiến sĩ Đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản
Email: khanh.dangquoc@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Vật liệu chức năng từ vật liệu bột kim loại, hợp kim, ceramic và compozit
 • Công nghệ chế tạo vật liệu bột kim loại, hợp kim và ceramic có kích thước nano
 • Compozit nền kim loại / nền ceramic
 • Vật liệu tiên tiến có tính năng đặc biệt (y sinh, xử lý môi trường, quang học, nhớ hình…)

Các nghiên cứu quan tâm

 • Vật liệu chức năng từ vật liệu bột kim loại, hợp kim, ceramic và compozit
 • Công nghệ chế tạo vật liệu bột kim loại, hợp kim và ceramic có kích thước nano
 • Compozit nền kim loại / nền ceramic
 • Vật liệu tiên tiến có tính năng đặc biệt (y sinh, xử lý môi trường, quang học, nhớ hình…)

CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

 1. “Nghiên cứu đặc trưng vi cấu trúc và cơ tính của các sản phẩm từ thép không gỉ (mác 316L, 439), hợp kim Co-Cr, hợp kim Ti và hợp kim Cu-Ni được chế tạo bằng công nghệ in 3D trên vật liệu kim loại với các tham số công nghệ khác nhau”, Đề tài NAFOSTED, 2019 (Mã số: 107.99-2018.336), Nghiên cứu viên.
 2. “Nghiên cứu chế tạo gốm sứ trên cơ sở hệ silic nitrua Si3N4 ứng dụng để sản xuất ống bảo vệ sensor trong công nghệ đúc rót kim loại”, Sở KHCN Hà Nội, 2019, Nghiên cứu viên.
 3. “Tổng hợp vật liệu gốm nano ZrO2(1,5Y2O3) tăng bền bằng Al2O3 ứng dụng trong nha khoa bằng phương pháp thiêu kết xung plasma”, Đề tài SAHEP 2020, Chủ nhiệm đề tài.

Giảng dạy

 1. Luyện kim bột
 2. Vật liệu Ceramic
 3. Vật liệu Composite
 4. Phương pháp tính trong Vật liệu
 5. Technical Writing and Presentation
 6. Composite Materials
 7. Công nghệ Vật liệu cấu trúc nano
 8. Vật liệu nano trong hàng không vận tải

các sách đã xuất bản

Makoto Nanko, Khanh Quoc Dang, “Pulsed Electric Current Sintering of Transparent Alumina Ceramics”, Book chapter, “Sintering Techniques of Materials”, Edited by A. Lakshmanan, INTECH Publisher, Croatia, 2015.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 1. Khanh Quoc Dang, Makoto Nanko, Masakazu Kawahara, Shinichi Takei, “Densification of Alumina Powder by Using PECS Process with Different Pulse Electric Current Waveforms”, Materials Science Forum, Vol. 620-622, 2009, 101-104
 2. Khanh Quoc Dang and Makoto Nanko, “Effects of ON/OFF Pulse Pattern on Sintering Alumina by a Pulsed Electric Current Sintering Process”, Journal of Ceramic Processing Research, Vol. 10, 2009, s32-s38
 3. Khanh Quoc Dang, Masakazu Kawahara, Shinichi Takei, Makoto Nanko, “Effects of Pulsed Current Waveforms on Sample Temperature and Sintering Behavior in PECS of Alumina”, Journal of the Japan Society of Powder and Powder Metallurgy, Vol 56, 2009, 780-787
 4. Khanh Quoc Dang and Makoto Nanko, “Transparent Cr-doped Al2O3 made by Pulsed Electric Current Sintering Process”, Advances in Technology of Materials and Materials Processing Journal, Vol. 12[1], 2010, 19-24
 5. K Q Dang and Makoto Nanko, “Effects of Pressure and Temperature on Sintering of Cr-doped Al2O3 by Pulsed Electric Current Sintering Process”, IOP conference series: Materials Science and Engineering, 20, 2011, 012004, 1-7
 6. Khanh Quoc Dang, Shinichi Takei, Masakazu Kawahara and Makoto Nanko, “Pulsed Electric Current Sintering of Transparent Cr-doped Al2O3”, Ceramic International, Vol. 37 [3], 2011, 957-963
 7. Hoang L. Vu, Lap Q. Tran, Binh N. Duong, Khanh Q. Dang, Thang H. Le, “Effects of TiC contents on properties of TiC reinforced copper composite”, in Proceedings of RCM – 4, Hanoi, Vietnam, December 2011.
 8. L. Vu, L. Q. Tran, B. N. Duong, K. Q. Dang, “Consolidation and properties of Cu-TiC composite by a reduction sintering and cold extrusion process“, in Proceeding of the 15th European Conference on Composite Materials, ECCM15, Venice, Italy, June 2012.
 9. Q. Dang, M. Nanko, “Transparent alumina prepared by two-step sintering in pulsed electric current sintering“, in Proceeding of the 2012 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition, PM2012, Yokohama, Japan, October 2012.
 10. H. Vu, L. Q. Tran, K. Q. Dang, B. N. Duong, H. L. Vu, “Synthesis of TiC from TiO2 and Carbon black”, in Proceeding of the 2012 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition, PM2012, Yokohama, Japan, October 2012.
 11. L. Vu, L. Q. Tran, B. N. Duong, T. H. Le, K. Q. Dang, “Mechanical and electrical properties of Titanium Carbide reinforced Copper composite”, in Proceeding of the 2012 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition, PM2012, Yokohama, Japan, October 2012.
 12. Nguyễn Minh Đức, Trần Quốc Lập, Đặng Quốc Khánh, “Khảo sát một số tính chất cơ học của vật liệu composite trên cơ sở nền đồng để chế tạo dụng cụ khoan cắt”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 9, 2012.
 13. Nanko, K. Q. Dang, “Two-step pulsed electric current sintering of transparent Al2O3 ceramics”, Advances in Applied Ceramics, 113, 80-84, 2014.
 14. Vũ Thị Nhung, Tạ Văn Khoa, Đặng Quốc Khánh, “Ảnh hưởng của tỷ phần oxit zircon đến cơ tính của vật liệu gốm nền oxit nhôm”, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, Số 33, 120-124, 2014.
 15. Nguyễn Hồng Kông, Vũ Lai Hoàng, Đặng Quốc Khánh, Trần Văn Sơn, “Khảo sát các tính chất cơ lý của compozit Cu-TiC chế tạo bằng phương pháp luyện kim bột”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên), 132[02], 123-127, 2015.
 16. Vu Lai Hoang, Tran Quoc Lap, Dang Quoc Khanh, “Effects of Sintering Temperature on the Microstructure and Mechanical Properties of Cu-TiC composite”, in Proceeding of the AFC13, Hanoi, Vietnam, October 2015.
 17. Nguyen Thi Thu Thuy, Le Duy Tung, Vu Thi Nhung, Dang Quoc Khanh, “Mechanical Properties of High Strength ZrO2 (3Y2O3)-Al2O3 Composites Prepared by Power Metallurgy Method”, in Proceeding of the AFC13, Hanoi, Vietnam, October 2015.
 18. Pham Mai Khanh, Nguyen Hong Hai, Dang Quoc Khanh, Dao Hong Bach, “Investigation of solidification process of as-cast ADC12 in sand molds with different pouring conditions by temperature field”, Key Engineering Materials, 682, 212-219, 2016.
 19. Thao Thi Nguyen, Than Ngoc Truong, Khanh Quoc Dang and Binh Ngoc Duong, “Effect of processing parameters on aeration of reduced Hatinh ilmenite”, Key Engineering Materials, 682, 314-320, 2016.
 20. Hien Huu Nguyen, Makoto Nanko and Khanh Quoc Dang, “Reduction of black dots in transparent polycrystalline alumina produced by pulsed electric current sintering with various chemical powder treatments”, Journal of the Ceramic Society of Japan, 124 [4], 354-359, 2016.
 21. Le Duy Tung, Do Nguyen Hoang Duong, Dang Quoc Khanh, Le Minh Hai, “Preparation of Highly Porous Alumina via Powder Metallurgy Method”, Kỷ yếu Hội nghị luyện kim và công nghệ vật liệu tiên tiến – Sự phát triển bền vững của nền công nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam, 10-2016, ISBN 978-604-95-0019-0.
 22. Le Duy Tung, Vu Le Hoang, Vu Thi Nhung, Le Minh Hai, Dang Quoc Khanh, “Influence of TiO­­2 and ZrO2 on mechanical properties of Al2O3 based ceramics”, Kỷ yếu Hội nghị luyện kim và công nghệ vật liệu tiên tiến – Sự phát triển bền vững của nền công nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam, 10/2016, ISBN978-604-95-0019-0.
 23. Nguyen Huu Hien, Nanko Makoto, Dang Quoc Khanh, “Observation and Reduction of Defects in Transparent Polycrystalline Ruby Produced by Pulsed Electric Current Sintering”, In Proceeding of the National Science and Technology Conference on Mechanical Transportation Engineering, Volume 2, 10/2016, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam, ISBN: 978-604-95-0041-1.
 24. Hoàng Ánh Quang, Bùi Ngọc Huyền, Trần Quốc Lập, Trần Vũ Diễm Ngọc và Đặng Quốc Khánh, “Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu nền cho compozit thép mangan cao – TiC bằng phương pháp nghiền cơ học”, kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và kết cấu Compozit: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng, Nha Trang, Việt Nam, 7/2016, ISBN: 978-604-82-2026-6.
 25. Le Minh Hai, Nguyen Minh Duc, Dang Quoc Khanh, “Influence of Sintering Additives on the Porous Structure and Mechanical Properties of Porous Alumina”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 119, 2017.
 26. Hiep Van Tran, Quang Anh Hoang, Minh Cong Nguyen, Khanh Quoc Dang, “Preparation of High Manganese Steel Powder from Steel Foil Scrap to Fabricate TiC Reinforced Steel Based Composite”, Kỷ yếu hội nghị Châu Á lần thứ 6 về vật liệu tiên tiến, ASAM 6, Hà Nội, 9-2017, ISBN: 978-604-913-603-0.
 27. Xuan Thi Tran, Toai Dinh Vu, Khanh Quoc Dang, “Numerical Simulation of the Heat Treatment Process for 100Cr6 steel”, Acta Metallurgica Slovaca, Vol. 23, No. 3, 236-243, 2017.
 28. Vu Lai Hoang, Dang Quoc Khanh, “Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến tính chất của compozit Cu-TiC”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên), Tập 176, số 16, 2017.
 29. Hiep Van Tran, Minh Cong Nguyen, Thang Pham Van, Quang Anh Hoang, Hai Minh Le, Khanh Quoc Dang, “Effect of applied pressure on densification and mechanical properties of FeMn13-TiC composite produced by pulsed electric current sintering”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Kim loại, Số 78, 2018.
 30. Le Minh Hai, Nguyen Minh Duc, Dang Quoc Khanh, “Synthesis of Highly Porous Alumina Via Powder Metallurgy Method using TiO2 as Sintering Additive”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 124, 2018.
 31. Nguyen Ngoc Yen, Chu Hoang Duc Anh, Bui Thi Ngoc Mai, Dang Quoc Khanh, Le Minh Hai, “Preparation of MgAl2O4 Nanopowder using Combustion Synthesis Method and Its Properties”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 129, 2018
 32. Khanh Quoc Dang, Yen Ngoc Nguyen, Quang Anh Hoang, Hiep Van Tran, Minh Cong Nguyen, Hao Van Pham, Hai Minh Le, “Densification and mechanical properties of FeMn13-TiC composite fabricated by pulsed electric current sintering process”, Acta Metallurgica Slovaca, Vol. 24, No. 4, 273-279, 2018.
 33. Hai Minh Le, Yen Ngoc Nguyen, Duong Tien Hoang Truong, Huy Duc Vu, Hai Hong Nguyen, Khanh Quoc Dang, “Preparation of Cu matrix composite reinforced with in-situ nanosized Al2O3 particle powder from metal nitrates”, Acta Metallurgica Slovaca, Vol. 25, No. 1, 41-47, 2019.
 34. Hoàng Ánh Quang, Nguyễn Ngọc Yến, Phạm Ngọc Đô, Nguyễn Quốc Thịnh, Trần Vũ Diễm Ngọc, Chu Hoàng Đức Anh, Đặng Quốc Khánh, Phạm Văn Hào, “ Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian giữ nhiệt đến cơ tính của vật liệu compozit FeMn13-TiC chế tạo bằng phương pháp thiêu kết xung dòng điện plasma”, Tạp chí Khoa học, trường Đại học sư phạm 2, Vol. 60, 19-27, 2019.
 35. Yen Ngoc Nguyen, Tu Anh Dao, Hai Minh Le, Khanh Quoc Dang, Makoto Nanko, “Fabrication of transparent MgAl2O4 spinel ceramics by pecs processing of combustion – sythesized nanopowders”, Acta Metallurgica Slovaca, Vol. 25, No. 3, 186-192, 2019.
 36. Hoang Le VU, Son Huu NGUYEN, Khanh Quoc DANG, Cuong Van PHAM, Hung Thai LE, “The Effect of Oxidation Temperature on Activating Commercial Viscose Rayon-Based Carbon Fibers to Make the Activated Carbon Fibers (ACFs)”, Materials Science Forum, Vol 985, 171-176, 2020.
 37. Nguyen Minh Thuyet, Le Thai Hung, Dang Quoc KhanhFacile Decoration of Silver Nanowires Microstructure with Carbon Nitride Nanoparticles as a Membrane for Water Treatment, Acta Metallurgica Slovaca, p-ISSN 1335-1532, e-ISSN 1338-1156, vol.26, pp.100-103, 2020
 38. Nguyen Minh Thuyet, Nguyen Hoang Viet, Le Thai Hung, Dang Quoc Khanh, Jin-Chun Kim, Properties of the interface between the as-built Ti–6Al–4V sample and the Ti substrate in selective laser sintering, International Journal of Modern Physics B, e-ISSN 1793-6578, Vol 34, pp 20401371-20401376, 2020

 

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form