PGS.TS. TRẦN THỊ THU HIỀN

 • Giảng viên chính
 • Tiến sỹ (Khoa học và kỹ thuật vật liệu, Đại học công nghệ Nagaoka, Nhật Bản, 2005);
 • Kỹ sư (Luyện kim và công nghệ vật liệu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1999).
 • Email: hien.tranthithu@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Nghiên cứu nâng cao tính chất luyện kim của quặng sắt viên
 • Nghiên cứu bề mặt bột gốm
 • Tái chế chất thải

CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY

 1. Nhiệt động học vật liệu
 2. Hỏa luyện
 3. Vật liệu chịu lửa trong luyện kim
 4. Kỹ thuật môi trường trong công nghiệp
 5. Xử lý và tái chế chất thải trong luyện kim

DỰ ÁN/ĐỀ TÀI ĐANG THỰC HIỆN

 1. Nghiên cứu điều chỉnh cấu trúc nano trên bề mặt bột SiO2 bằng phương pháp cơ hóa để chế tạo thủy tinh không cần nấu chảy.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC tiêu biểu

 1. Trần Thị Thu Hiền: Nghiên cứu chế tạo thủy tinh màu từ bụi lò điện luyện thép đã qua khử kẽm; Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 37-42 (2020).
 2. Trần Thị Thu Hiền: Sự ảnh hưởng của độ kiềm và than đến chất lượng thiêu kết quặng sắt; Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 45-50 (2017).
 3. Trần Thị Thu Hiền: Nghiên cứu yếu tố tạo màu khi chế tạo thủy tinh sử dụng bụi lò điện hồ quang luyện thép; Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 24-28 (2017).
 4. Trần Thị Thu Hiền, Trần Trung Đức, Nguyễn Ngọc Lĩnh: Colour glass production using electric arc furnace dust, Hội thảo khoa học cấp quốc gia luyện kim và công nghệ vật liệu tiên tiến, pp. 61-66, 2016 (2016).
 5. Tran Thi Thu Hien, Takashi Shirai, Masayosshi Fuji: Mechanical modifications of silica powders evaluated by diferent methods; Journal of the Ceramic Society of Japan (ISI), 124 [9], 929-931 (2016)
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form