PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng

– Tốt nghiệp ĐHBK Hà Nội, Việt Nam
– Tiễn sỹ tại ĐHBK Ostrava, Tiệp Khắc
– Phụ trách các môn: Công nghệ vật liệu, Hợp kim đúc, Công nghệ nấu luyện hợp kim đúc
– E.mail: dung.nguyenhuu@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Đúc đặc biệt
 • Hợp kim hóa và biến tính kim loại
 • Công nghệ gang cầu
 • Nâng cao chất lượng sơn khuôn

Giảng dạy

 • Công nghệ vật liệu
 • Hợp kim đúc
 • Lý thuyết đúc
 • Kỹ thuật nấu hợp kim
 • Metals Processing
 • Truyền nhiệt, chuyển khối.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 1. Nguyễn Hữu Dũng. Hợp kim hoá bề mặt bằng sơn khuôn. Luyện kim. 1986
 2. Nguyễn Hữu Dũng. Nghiên cứu và sản xuất vòng găng cỡ lớn cho đầu máy hơi nước. Thông tin KH&KT. Số 12. 1994
 3. Nguyễn Hữu Dũng. Nhiệt động học quá trình hoà tan Mg trong gang. Khoa học và Công nghệ. Số 9. 1995
 4. Nguyễn Hữu Dũng. Ảnh hưởng của thời gian rót đến chất lượng cầu hoá. Khoa học và Công nghệ. Số 1. 1996
 5. Nguyễn Hữu Dũng. Sản xuất gang cầu ở Việt nam. Trí thức và Công nghệ. Số 6. 1995
 6. Nguyễn Hữu Dũng. Sức căng bề mặt của gang lỏng. Báo cáo hội nghi KH ĐHBKHN. 1986
 7. Nguyễn Hữu Dũng. Sử dụng gang có hàm lượng lưu huỳnh cao để biến tính cầu hoá. KH&CN. Số 6.1997
 8. Nguyễn Hữu Dũng. Phạm Văn Khôi. Trương nhiệt độ và trường ẩm trong khuôn tươi. KH&CN. Số 5. 1998
 9. Nguyễn Hữu Dũng. Nâng cao chất lượng gang bằng PP khử lưu huỳnh ngoài lò dùng buồng phản ứng. KH&CN. Số 6. 2000
 10.  Nguyễn Hữu Dũng. Sản xuất trục cán bằng gang cầu ở Công ty CK Đông anh. KH&CN. 2002
 11. Nguyễn Hữu Dũng. Công nghệ ché tạo hỗn hợp cát nhựa. KH&CN. Số 3 . 2003
 12.  Nguyễn Hữu Dũng. Công nghệ đúc mẫu thự thiêu (T44 so 1-2005)
 13.  Nguyễn Hữu Dũng. Gang cau toi dang nhiet dung Cu lam nguyen to hop kim Chế tạo gang cầu ADI (Tuyển tập 50 năm ĐHBKHN). 10.2006
 14. Nguyễn Hữu Dũng. Cong nghe khu S trong gau (11/2005)
 15.  Nguyễn Hữu Dũng. Ve mot phuong phap xac dinh he so daxn nhiet cua vat lieu . KH&CN.2007
 16.  Nguyễn Hữu Dũng. Vài đặc điểm sản xuất gang cầu firit trạngt hái đúc, KH&CN ĐH; 62/2007
 17. Nguyễn Hữu Dũng. Gang cau toi dang nhiet dung Cu lam nguyen to hop kim Chế tạo gang cầu ADI. Kim loai. 2007
 18. Nguyễn Hữu Dũng. Anh huong cua Mn den tinh chat gang cau ferit, KH CN, Viện KHCN, 6/.2007
 19. Nguyễn Hữu Dũng. Ng V THái. Quách Tất Bát . Chieu day thanh vat ducs va tinh chat gang cau (Thai Dung, Bat) KIMLOAI,8..2008
 20. Nguyễn Hữu Dũng. Chế  tạo vật liệu tổ hợp nền nhom cot hat bang phương pháp khuấy bán lỏng. DH QG TPHCM, 2009
 21. Nguyễn Hữu Dũng. Tốc độ dâng và khe hở khí trong lost foam casting; Báo cáo Hội nghị Hội đúc LKVN. Hà nội 10/2010 ; Tạp chí Kim loại, 2/2011.
 22. NHD, NVT, NHH và TDHuy; Biến tính hợp kim nhôm sau cùng tinh. Báo cáo AUN-SEED Net Conference; 1/2011
 23. QT Bat, NHDũng, NVT; Sự Austenit hóa gang cầu ở nhiệt độ cao. Kim loại; số 1; 2011.

các sách đã xuất bản

Cùng nhiều tác giả:
 1. Công nghệ đúc, NXB KHKT. 1990;
 2. Công nghệ vật liệu,  NXB KHKT. 2004
 3. Lý thuyết đúc, NXB KHKT.2003
Viết độc lập 03 giáo trình:
 1. Hợp kim đúc, NXB KHKT, 2006
 2. Đúc đặc biệt , NXB KHKT, 2006
 3. Giáo án: Metalls Processing dành cho chương trình tiên tiến .2009.
 4.  Kỹ thuật nấu hợp kim; 2011
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form