gs.ts. nguyễn hồng hải

 • Giảng viên cao cấp
 • Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Khác cốp, Ucraina (Liên Xô cũ)
 • Tiễn sỹ tại ĐHBK Hà Nội, Việt Nam

E.mail: hai.nguyenhong@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Công nghệ cao về hợp kim nhôm
 • Công nghệ bán lỏng
 • Quá trình kết tinh và đông đặc
 • Vật liệu cấu trúc nano
 • Mô phỏng số

các môn học giảng dạy

A. Đại học
 1. Cơ sở lý thuyết quá trình kết tinh và đông đặc
 2. Sự hình thành tổ chức tế vi
 3. Luyện kim vật lý
 4. Vật liệu cấu trúc nano
 5. Thiết bị phân xưởng đúc
 6. Đúc đặc biệt
 7. Mô phỏng số quá trình đông đặc
 8. Kinetic processes in materials
 9. Solidification processes
B. Sau Đại học
 1. Chuyển pha
 2. Lý thuyết đúc và quá trình đông đặc tiên tiến
 3. Vật liệu composite

Các công trình khoa học tiêu biểu

 1. Hoang Thi Ngoc Quyen, Dang Thi Hong Hue, Nguyen Ngoc Minh, Nguyen Hong Hai. Effects of the destabilisation heat treatments on the precipitation of secondary carbides and their effect on the corrosion of 27 wt.% chromium white cast iron. ISIJ International. ISSN 9151559 ISI Q1 IF: 1,872. Vol.61 N05  2021 Accepted.
 2. Hoang Thi Ngoc Quyen, Nguyen Hong Hai*, Nguyen Duong Nam. Effect of Molybdenum on the corrosion process of white cast iron 27% chromium. Chiang Mai Journal of Science. Print ISSN: 0125-2526. eISSN : 2465-3845 ISI 2021 Accepted.
 3. Hong Hai Nguyen*, Quoc Tuan Nguyen, Minh Duc Le. Formation of Heterostructure with Appearance of alpha-Al Phase in Hyper-and Eutectic Al-Si Alloys by Solidification at High Rate. Online Scientific.net. Material Science Forum. ISSN: 1662-9752 https://www.scientific.net/MSF.985.193 SCOPUS Trans.Tech. Pub. Vol.985, pp.193-201 04/ 2020
 4. Nguyen Tien Tai, Nguyen Hong Hai*, Hoang Anh Tuan, Tran Nhu Bien. Effect of Melting Conditions for Ti-6Al-7Nb Alloy in VIM Furnace and the Application in Medicine. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. www.ijetae.com ISSN 2250-2459     ISO 9001:2008 Certified Journal. 3/ 2020
 5. Hoang Thi Ngoc Quyen, Nguyen Hong Hai, Vu Van Quyet, Nguyen Van Bach, Vu Anh Tuan, Nguyen Duong Nam. Study on breakdown of milling balls made of 13%Cr white cast-iron working in strong abrasive and clash conditions. Journal of Mechanical Engineering Research and Development. ISSN: 1024-1752. SCOPUS pp.98-100. 3/ 2019
 6. Nguyễn Hồng Hải*, Hoàng Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Quốc Tuấn. Chế tạo bạc 2 lớp bằng phương pháp đúc ly tâm. (Production of two-layer sleeve with centrifugal casting method). Tạp chí “Khoa học công nghệ kim loại”, ISSN 1859-4344. N86, pp. 47-50. 10/ 2019
 7. Nguyen Hong Hai, Pham Quang*. Effect of Pressure on Solidification Process and Mechanical Properties During Semi-Solid Casting by Computational Fluid Dynamics (CFDAdvances in Materials; http://www.sciencepublishinggroup.com/j/am doi: ISSN: 2327-2503 (Print); ISSN: 2327-252X (Online) Science Publishing group7 (2) pp. 44-49. 08/ 2018
 8. Nguyen Hong Hai, Nguyen Quoc Tuan. Study on the development of AlN particles synthesized by gas/liquid reaction in-situ. Key Engineering Materials (KEM). ISSN: 1662-9795 ISAMR 2017. scientific.net. SCOPUS. Trans.Tech.Pubs, Vol. 753, pp. 71-77. 2017.
 9. Do Minh Duc, Nguyen Hong Hai and Pham Quang. Simulation and Experimental Study on the Steady Conduction Solution for Continuous Rheo-Casting for A356 Alloy. Korean J. of Met. and Mater., pISSN 1738-8228, eISSN 2288-8241 (online), SCIE, IF 1,36, Iss. 55, Vol.3, pp. 202-208. 2017
 10. Lê Minh Đức, Nguyễn Hồng Hải, Mai Thế Mạnh. Sự hình thành tổ chức dị biệt của hợp kim cùng tinh Al-Si. HỘI NGHỊ KH&CN TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ – ĐỘNG LỰC 2017. Trường ĐH Bách Khoa-ĐHQG TP.HCM. ISBN: 978 –604 –73 – 5603-4, pp. 149-154. 10/ 2017
 11. Lê Minh Đức, Nguyễn Hồng Hải. Sự hình thành tổ chức dị bệt của hợp kim nhôm sau cùng tinh. Tạp chí “Khoa học công nghệ kim loại”, ISSN 1859-4344. N74, pp.29-36. 10/ 2017
 12. Nguyen Hong Hai, Nguyen Quốc Tuan. Analysis on the formation of AlN particles via gas/liquid reaction in-situ. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. www.ijetae.com  ISSN 2250-2459 ISO 9001:2008 Certified Journal.               ISRA, IF 4.027. 2016
 13. Nguyen Hong Hai, Nguyen Tien Tai,  Nguyen Ngoc Tien.  Research on Rheo-Casting and Application of Rheo-Diecasting Process for Thick-Wall Components. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering www.ijetae.com ISSN 2250-2459  ISO 9001:2008 Certified Journal. ISRA, IF 4.027. 2016
 14. D. Long, M.F.M.Sabri, S.Ramesh, R. Saidur, S.M. Said, K.Kimura, N.H.Hai, T.D. Huy, T.B.Trung. Synthesis of Cu3.21Bi4.79S9 bismuth chalcogenide by mechanical alloying. “Powder Technology”,   ISSN 0032-5910. ISI,   SCI    IF 2,8. Vol 294,   pp.348-352. 2016
 15. Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Quốc Tuấn. Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến quá trình tổng hợp AlN bằng phản ứng khí/lỏng in-situ. Tạp chí “Khoa học công nghệ kim loại”, ISSN 1859-4344. N68, pp. 40-46. 2016
 16. Bùi Bỉnh Hà, Tạ Đình Tĩnh, Đình Phan Trường Giang, Nguyễn Hồng Hải, Phạm Mai Khánh. Ảnh hưởng của Sn, Pb, Zn đến tính chống ăn mòn của hợp kim đồng mỹ nghệ trong môi trường a-xít. Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Luyện kim và công nghệ vật liệu tiên tiến”. ISBN: 978-604-95-0019-0 40-47. 2016
 17. Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Hồng Hải. Tổng hợp AlN trong nền nhôm bằng phản ứng lỏng/khí in-situ. Hội thảo khoa học cấp quóc gia “Luyện kim và công nghệ vật liệu tiên tiến”. ISBN: 978-604-95-0019-0 pp. 119-128. 2016
 18. Hoàng Thị Ngọc Quyên, Lê Thị Chiều, Nguyễn Hồng Hải, Phạm Mai Khánh. Ảnh hưởng của đất hiếm đến hình thái, hành vi nứt vỡ của các bít M7C3 cùng tinh trong gang croom chịu va đập. Tạp chí “Khoa học và Công nghệ” các trường đại học kỹ thuật, ISBN 0868-3980, N109, pp. 98-102. 2015
 19. Duc Do Minh, Nguyen Hong Hai. Study on rheo-continuous casting of Al-Si A356 (EN AC4200) alloys. Key Engineering Materials (KEM). ISSN: 1662-9795 Engineering and Technology on Non-Ferrous Metals. ICNFM’15. Pp 220-226. 2015. SCOPUS. Trans.Tech.Pubs, Vol. 682, pp.220-226. 2015
 20. Bui Binh Ha, Nguyen Hong Hai, Pham Mai Khanh. Corrosion behavior and castability of different bronze alloys suitable for outdoor sculptures. The 13th Asian Foundry Congress. ISBN: 978-604-938-550-6, pp.255-261. 2015
 21. Nguyen Ngoc Tien, Nguyen Hong Hai. Effect of electromagnetic stirring on the shape change, size of intermetallic phases and mechanical properties of A356 alloy. The 13th Asian Foundry Congress. ISBN: 978-604-938-550-6, pp.227-233. 2015
 22. Duc Do Minh, Hai Nguyen Hong, Quang Pham. Modelling and Experimental study on the steady conduction solution of continuous rheo-casting for A356 alloy. The 13th Asian Foundry Congress. ISBN: 978-604-938-550-6, pp.1-11. 2015
 23. Nguyen Quoc Tuan, Nguyen Hong Hai, Nguyen Hong Nhung. Effect of gas injection on microstructure formation and mechanical properties of A380 aluminum alloy. The 13th Asian Foundry Congress. ISBN: 978-604-938-550-6, pp.186-192. 2015
 24. Nguyen Quoc Tuan, Nguyen Hong Hai, Nguyen Hong Nhung. Effect of gas injection on microstructure formation and mechanical properties of A380 aluminum alloy. The 13th Asian Foundry Congress. ISBN: 978-604-938-550-6, pp.186-192. 2015.
 25. Đỗ Minh Đức. Lê Minh Đức, Nguyễn Hồng Hải. Nghiên cứu sự hình thành tổ chức hợp kim A356 tạo mầm trên máng nghiêng làm nguội . Tạp chí “Khoa học công nghệ ” Các trường đại học kỹ thuật, ISSN 0868-3980. N98, pp. 103-108. 2014

các sách đã xuất bản

 1. Công nghệ và thiết bị đúc. Đồng tỏc giả. In những năm 1980. Giáo trình ĐHBK Hà nội
 2. Cơ sở lý thuyết các quá trình đúcĐồng tác giả. 300 trang. 2003. NXB KH&KT.
 3. Cơ sở lý thuyết quá trình đông đặc và ứng dụngTác giả. 271 trang. 2006. NXB KH&KT.
 4. Kinetic processes in materials. Tác giả. 300 tr. 2009. Giáo trình ĐHBK Hà Nội. Tiếng Anh
 5. Solidification processing. Tác giả. 300 tr. 2010. Giáo trình ĐHBK Hà Nội. Tiếng Anh
 6. Đúc lưu biến. Chủ biên. 283 tr. 2017. Chuyên khảo. NXB Bách khoa. 978-604-95-0178-4

CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

 1. Nghiên cứu chế tạo vật liệu cấu trúc nano 2 pha dạng khối trên cơ sở AlMnCe
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form