CẢM NHẬN VỀ BÁCH KHOA CỦA NỮ SINH XUẤT SẮC NGÀNH VẬT LIỆU

Sinh viên Viện KH&KT Vật Liệu vốn có truyền thống rèn luyện tu dưỡng tốt và luôn nỗ lực trong học tập, NCKH. Các thế hệ sinh viên của khoa đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, phát triển ngành luyện kim nước nhà. Từ trước tới nay, các thầy cô giáo luôn tự hào về sự trưởng thành và công hiến của các kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ do Khoa đào tạo. Trong số đó, có những người đã trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội; có những người trở thành nhà sư phạm, nhà khoa học đầu ngành; không ít người là những nhà quản lý giỏi, những nhà doanh nghiệp tài năng…
Sinh viên Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu ngày nay tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ anh chị đi trước, vừa phấn đấu học tập đạt kết quả cao, vừa hăng say tham gia các hoạt động xã hội, văn hoá–thể thao.

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form