Đào tạo đại học

Qui mô tuyển sinh hàng năm của Viện trên 200 sinh viên hệ đại học. Hiện nay, Viện đang triển khai chương trình đào tạo đại học ngành rộng: "Kỹ thuật vật liệu". Từ năm 2006, Viện KH&CN Vật liệu là một trong 10 đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thí điểm đào tạo Chương trình tiến tiến Khoa học và kỹ thuật vật liệu (Materials Science & Engineering) của Đại học Illinois (UIUC), Hoa kỳ, bằng tiếng Anh theo học chế tín chỉ.