The unions

The unions

1. Ban chấp hành Công đoàn Viện KH&KT Vật liệu:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Trần Vũ Diễm Ngọc Chủ tịch
2 Đặng Thị Hồng Huế Phó chủ tịch
3 Trần Thị Thu Hiền Ủy viên
4 Hoàng Thị Ngọc Quyên Ủy viên
5 Lê Thu Hà Ủy viên

 2. Tổ trưởng Công đoàn:

STT Họ và tên Tổ công đoàn
1 Nguyễn Thị Thảo Vật liệu Kim loại màu và Compozit
2 Trần Thị Thu Hiền Kỹ thuật gang thép
3 Đỗ Thành Dũng Cơ học vật liệu và Cán kim loại
4 Lê Thu Hà Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt
5 Lê Thành Trung Vật liệu và Công nghệ Đúc
6 Hoàng Thị Ngọc Quyên Phòng thí nghiệm – Văn phòng

3. Ban chấp hành LCĐ Viện KH&KT nhiệm kỳ 2019-2022

STT

Họ và tên Chức vụ

1

Hoàng Văn Vương Bí thư

2

Lê Hồng Thắng Phó Bí thư

3

Trần Văn Ninh Ủy viên

4

Trần Thị Thúy Ủy viên

5

Nguyễn Thị Minh Trang Ủy viên

6

Vũ Đức Huy Ủy viên

7

Lưu Bình Dân Ủy viên

8

Hoàng Trung Hiếu Ủy viên

9

Phạm Thị Trà My Ủy viên

10

Cao Văn Thư Ủy viên

11

Phạm Thị Lan Anh Ủy viên

12

Trần Công Tân Ủy viên

13

Nguyễn Đức Hoàng Ủy viên
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form