Lịch sử phát triển viện

Lịch sử phát triển viện

THỜI GIAN VÀ SỰ KIỆN

 • Ngày 6 tháng 3 năm 1956, Bộ trư­ởng Bộ giáo dục Nguyễn Văn Huyên ký Nghị định số 147/NĐ về việc thành lập trư­ờng Đại học chuyên nghiệp Bách khoa, nay là trường Đại học Bách khoa Hà nội.
 • Ngày 15 tháng 10 năm 1956, Trư­ờng tổ chức lễ khai giảng khoá 1 cho 848 sinh viên trúng tuyển vào 14 ngành của 4 liên khoa là: Cơ – Điện, Mỏ – Luyện kim, Xây dựng và Hoá – Thực phẩm, trong đó có 67 sinh viên ngành Luyện kim. Từ đó, ngày này trở thành Ngày hội truyền thống của Đại học Bách khoa Hà nội.
 • Khoa Mỏ – Luyện kim lúc đó có 4 bộ môn: Luyện kim, Địa chất, Khai thác và Tuyển khoáng do Thầy Nguyễn Đức Thừa làm chủ nhiệm, thầy Nguyễn Văn Chiển là Phó chủ nhiệm.
 • Năm 1960, Luyện kim tách khỏi liên khoa Mỏ-Luyện kim, sáp nhập với Cơ khí thành Khoa Cơ khí – Luyện kim. Chủ nhiệm khoa vẫn là Thầy Nguyễn Đức Thừa. Khoa gồm các bộ môn: Luyện kim, Gia công nóng và các bộ môn thuộc ngành Cơ khí, Động lực.
 • Năm 1965, trong hoàn cảnh chiến tranh, để duy trì quá trình đào tạo, Tr­ường sơ tán lên Lạng sơn. Khoa Luyện kim đóng tại H3. Năm 1966, trước nhu cầu phát triển ngành công nghiệp nặng của đất nước, Luyện kim  tách thành khoa độc lập do thầy Lý Ngọc Sáng làm chủ nhiệm khoa. Khoa có 6 bộ môn: Luyện kim đen, Luyện kim mầu, Đúc, Kim loại học và Nhiệt luyện, Cán và Lò Công nghiệp. Năm 1968, khoa chuyển từ khu C Lạng sơn về Hiệp hoà, Hà bắc. Năm 1972 khoa sơ tán trở lại Hà bắc.
 • Năm 1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, khoa Luyện kim lưu luyến chia tay một số cán bộ của mình vốn là con em miền Nam tập kết trở về làm lực lượng nòng cốt xây dựng ngành luyện kim tại Đại học Bách khoa TPHCM và Đại học Bách khoa Đà nẵng. Thầy Lý Ngọc Sáng được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng và được bầu làm Bí thư đảng uỷ  Đại học Bách Khoa Đà nẵng.
 • Trong niềm vui đất nước thống nhất, các thế hệ thầy trò Luyện kim không thể nào quên những ngày lao động hăng say trên công trường đại thuỷ nông Bắc – Hưng – Hải (1958), đợt khắc phục hậu quả lũ lụt tại Hà bắc (1971), những khó khăn thiếu thốn nhưng ấm tình đùm bọc của nhân dân các địa phương nơi sơ tán, khí thế nhập ngũ hào hùng trong phong trào 3 sẵn sàng và những tháng năm dũng cảm bảo vệ bầu trời thủ đô.
 • Năm 1984, thực hiện cơ chế quản lý 2 cấp, khoa Luyện kim phân thành 3 bộ môn lớn (sau này phát triển thành các khoa): Luyện kim (Luyện kim đen + Luyện kim mầu), Đúc – Nhiệt luyện (Kỹ thuật đúc + Kim loại học & Nhiệt luyện) và Gia công áp lực (Cán – kéo kim loại + bộ môn Rèn dập từ khoa Cơ khí nhập về). Bộ môn Lò và Tự động hoá chuyển sang các đơn vị khác nay thuộc khoa Điện và Viện Công nghệ Nhiệt – Lạnh.
 • Năm 1994, Trường trở lại cơ chế quản lý 3 cấp, 3 khoa trên sát nhập thành khoa Luyện kim và Công nghệ vật liệu với 5 bộ môn do PGS.TSKH Bùi Văn M­ưu làm chủ nhiệm khoa. Bộ phận rèn dập chuyển về khoa Cơ khí.
 • Tháng 6 năm 2003, trong xu thế hội nhập quốc tế về đào tạo đại học, Khoa đổi tên thành Khoa học và Công nghệ Vật liệu.
 • Ngày 08 tháng 09 năm 2011, Hiệu trưởng đã ký quyết định thành lập Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu để phù hợp với phát triển, quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Nhà trường.
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form