TS. nguyễn ngọc minh

– Trưởng bộ môn

– Giảng viên chính

– Tốt nghiệp ĐHBK Hà Nội

– Thạc sỹ Sains Malaysia

– Phụ trách môn học: Vật liệu kim loại, Công nghệ xử lý bề mặt I, Ăn mòn và bảo vệ vật liệu

Email: minh.nguyenngoc@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Tổng hợp vật liệu (Ứng dụng trong y sinh)
 • Thiết kế quy trình xử lý nhiệt cho hợp kim
 • Thiết kế xây dựng quy trình công nghệ xử lý bề mặt (Thấm C, N, C-N, ….)

các môn học giảng dạy

 1. Vật liệu học
 2. Vật liệu kỹ thuật
 3. Ăn mòn và bảo vệ kim loại
 4. Vật liệu kim loại và phi kim
 5. Thiết kế công nghệ nhiệt luyện
 6. Đồ án II
 7. Nhập môn Khoa học và kỹ thuật vật liệu
 8. Đồ án thiết kế Công nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặt

Các công trình khoa học tiêu biểu

 1. Taik Nam Kim, Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Ngọc Minh, Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học công nghệ kim loại, Số 38 năm 2011, ISSN 1859 – 4344
 2. Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh, Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến lớp thấm nitơ trên thép hợp kim 30XH2MFA, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 17 năm 2013, ISSN 1859-4794
 3. Lê Gia Bảo, Nguyễn Ngọc Minh, Lê Minh Ngọc, Xác định quy trình nhiệt luyện và thấm nitơ cho khuôn đúc áp lực bằng thép SKD61, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 12 năm 2013, ISSN 0866 – 7056
 4. Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Văn Tư, Hoàng Anh Tuấn, Ảnh hưởng của một số yếu tố đến hệ số truyền nitơ vào thép C20 và 20CrMo, Tạp chí Khoa học công nghệ kim loại, Số 51 năm 2013, ISSN 1859 – 4344
 5. Nguyen Van Tu, Nguyen Ngoc Minh, Active carbon from rice husk, the solution collecting agricultural wastes and minimize environmental pollution, The 15th ISEPD 2014 – International Symposium on Eco-materials Processing and Design, January 12~15, 2014, ISBN 978-89-5708-236-2
 6. Nguyen Ngoc Minh, Synthesis and Characterization of Magnetic Nanoparticles of NiCo Alloy by Polyol Process, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 100 năm 2014, ISSN 0868-3980
 7. Nguyen Ngoc Minh, Nguyen Van Tu, Influence of Chromium and Molybdenum on Microstructures and Properties of Gas Nitriding Layer onto C20 and 20CrMo Steels, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 102 năm 2014, ISSN 0868-3980
 8. Nguyễn Ngọc Minh, Công nghệ ủ mềm gang crôm cao để gia công cắt gọt, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 137 năm 2019, ISSN 2354-1083.
 9. Trịnh Văn Trung, Nguyễn Ngọc Minh, Fabrication of Silicon Carbide from Vietnamese Rice Husk Charcoal and Diatomite by Electric Arc Furnaces, Materials Science Forum, Vol. 985, pp 165-170 (2020), ISSN 1662-9752
 10. Nguyễn Ngọc Minh, Phan Đình Vũ, Vũ Hạnh Ngân, Nguyễn Bích Vân, Tổng hợp các hạt tinh thể hydroxyapatite từ vỏ ngao bằng phương pháp nhiệt, Tạp chí Khoa học công nghệ kim loại, Số 88 năm 2020, ISSN 1859 – 4344
 11. Nguyễn Ngọc Minh, Synthesis of Hydroxyapatite Crystal Nanowires by Using Clamshells, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 142 (A) năm 2020, ISSN 2354-1083.

CÁC SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

 1. Tên sách tham gia biên dịch: CÔNG NGHỆ BỀ MẶT KIM LOẠI (Nguyên tắc, Thiết bị và Công nghệ). Xuất bản năm 2013. Mã số: 1L-211 ĐH2013. Nhà xuất bản: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. ISBN: 978-604-62-0962-1
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form