ts. nguyễn cao sơn

 • Phó trưởng bộ môn
 • Tiến sỹ (Kỹ thuật vật liệu, Đại học Kyushu, Nhật Bản, 2014);
 • Thạc sỹ (Kỹ thuật vật liệu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2008);
 • Kỹ sư (Luyện kim, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2006)
 • Email: son.nguyencao@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Nghiên cứu tái sử dụng xỉ luyện thép;
 • Nghiên cứu dòng pha lỏng trong lò cao luyện gang;
 • Nghiên cứu sản xuất thép hợp kim.

CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY

 1. Hóa học chất rắn
 2. Luyện gang lò cao
 3. Thiêu kết và vê viên quặng sắt
 4. Vật liệu kỹ thuật
 5. Tinh luyện và đúc phôi thép

đề tài/dự án đang thực hiện

 1. Ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng khử tạp chất Lưu huỳnh (S) trong gang lỏng khi sử dụng xỉ luyện thép lò thổi

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

 1. Anh-Hoa Bui, Minh-Hoang Nguyen, Cao-Son Nguyen: Bake hardening effect of the low strength interstitial free steel; Metallurgical and Materials Engineering (ISI), Vol. 26, No. 3, pp. 293-301 (9/2020).
 2. Bùi Anh Hòa, Lê Hoàng, Nguyễn Cao Sơn: Nghiên cứu định hướng tinh thể của thép cacbon siêu thấp bằng phương pháp hiển vi điện tử quét và nhiễu xạ điện tử tán xạ ngược (SEM-EBSD); Tạp chí Khoa học – Công nghệ Kim loại, số 90, trang 2-6 (6/2020).
 3. Anh-Hoa Bui, Thu-Hien Nguyen, Van-Hung Kieu, Xuan-Hiep Dinh, Cao-Son Nguyen, Thi-To-Hang Phung: Change in the strength of steel grade 11 loaded at room temperature; Materials Science Forum, Vol. 985: Physical Properties and Application of Advanced Materials (SCOPUS), pp. 185-192 (4/2020).
 4. Cao-Son Nguyen, Hoang Le, Anh-Hoa Bui: Microstructural characterization of ULC steel; Advances in Materials Science (ISI), Vol. 20, No. 1, pp. 71-81 (3/2020).
 5. Cao Son Nguyen, Ko-ichiro Ohno, Takayuki Maeda, Anh-Hoa Bui and Kazuya Kunitomo; Effect of simulant ash on carbon dissolution reaction and wettability between iron-carbon sample and simulant coke substrate in the early stage of contact period; Chiang Mai Journal of Science (ISI), Vol. 47, No. 2, pp. 259-269 (3/2020).
 6. Hoang Le, Cao-Son Nguyen, Anh-Hoa Bui: Experimental processing of ultra-low carbon steel using vacuum treatment; Acta Metallurgica Slovaca (SCOPUS), Vol. 24, No. 1, pp. 4-12 (3/2018).
 7. Cao Son NGUYEN, Ko-ichiro OHNO, Takahiro MIYAKE, and Kazuya KUNITOMO: Effect of Carbon Dissolution Reaction on Wetting Behaviour of Molten Fe-C Alloy on Graphite Substrate in the Initial Contact Period; ISIJ International (ISI), Vol. 57, No. 9 (2017).
 8. Cao Son NGUYEN, Ko-ichiro OHNO, Takahiro MIYAKE, and Kazuya KUNITOMO: Role of Al2O3 in Interfacial Morphology and Reactive Wetting Behaviour between Carbon-unsaturated Liquid Iron and Simulant Coke Substrate; ISIJ International (ISI), Vol. 56, No. 8 (2016).
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form